TiM - NET
 
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
FAQ
Import cennika Sekocenbud do programu Norma PRO oraz STANDARD
Uruchamiamy program Norma ( PRO lub STANDARD) Wybieramy z MENU „Bazy
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Winbud
Aby wczytać cennik BCJ SEKOCENBUD, należy w oknie „Kreator cenników”, na zakładce „Typ cennika” wybrać opcję „Sekocenbud”.
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu RODOS
miejsce na tekst
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu ZUZIA
Uruchom program Zuzia Przejść do zakładki Cenniki Kliknij
Więcej...

PROMOCJA

 

 


 
 

Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura -
   

Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura - II kw. 2024

kategoria : Czynniki produkcji budowlanej
producent : PROMOCJA Sp. z o.o.
ilośc wyświetleń : 363419

Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura -
Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
Dodaj do koszyka
95,00 zł
Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura -
Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
Dodaj do koszyka
93,00 zł
Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura -
Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
Dodaj do koszyka
93,00 zł
Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura -
Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS
Dodaj do koszyka
99,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszykaSekocenbud RMS II kw. 2024
Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- II kw. 2024
Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- II kw. 2024
Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - II kw. 2024
Zestaw składa się z czterech zeszytów wydawanych co kwartał:


INFORMACJE KWARTALNE zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku.
Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

 

Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
 
Zeszyt składa się z dwóch działów:

Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale Bpublikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

 

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI

Zeszyt składa się z dwóch działów:

Dział Azawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol
klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale Bpublikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.


Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
 
Zeszyt składa się z dwóch działów:

Dział Azawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol
klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale Bpublikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego IRS

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech następujących częściach.

 • Część I- STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJinformacje podane w tej części zostały ujęte w 3 rozdziałach:
  • Rozdział 1.Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach– minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:

- stolic poszczególnych województw,

- pozostałych miejscowości w tych województwach,

- województw ogółem.

Stawki robocizny kosztorysowej netto i brutto podane są w zł/roboczogodzinę dla następujących rodzajów robót: budowlanych-iwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

  • Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju- średnie krajowe stawki robocizny obliczone zostały metodami statystycznymi z notowań w poszczególnych regionach i wraz z zanotowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi. Przedstawione dla sześciu rodzajów robót.

Stawki robocizny kosztorysowej netto i brutto podane są w zł/roboczogodzinę dla następujących rodzajów robót: budowlanych-iwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

  • Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach– minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące stawki robocizny kosztorysowej w ok. 70 wybranych miastach Polski.

Stawki robocizny kosztorysowej netto i brutto podane są w zł/roboczogodzinę dla następujących rodzajów robót: budowlanych-iwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

 • Część II– KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓWopublikowane zostały w następujących rozdziałach:
  • Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz- wskaźniki narzutów kosztów zakupu obliczone zostały na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione są w procentach dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki tych narzutów opublikowane są dla każdego rodzaju robót w trzech wielkościach: minimalny, maksymalny i średni w skali całego kraju.
  • Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich podane są w procentach w tabeli o tym samym układzie jak w tabeli o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, tzn. zarówno co do rodzajów robót, jak też wskaźników minimalnych, średnich i maksymalnych.
  • Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z- informacje o wskaźnikach narzutów zysku przedstawione są w procentach w tabeli zawierającej taki sam układ jak tabele w rozdziale 1 i 2.

 • Część III- CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGOskłada się z trzech działów.
  • Dział A- obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego wymagającego obsługi etatowej.
  • Dział B- obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, który nie wymaga obsługi etatowej.
  • Dział C- obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm świadczących usługi sprzętowe w budownictwie. Są to przede wszystkim usługi w zakresie nowoczesnego sprzętu i urządzeń dla wykonywania robót budowlanych.

 • Część IV- KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGOinformacje podane w tabelach tej części zostały przedstawione w dwóch rozdziałach dotyczących wysokości kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego.
  • Rozdział 1- zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego na przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)
  • Rozdział 2- zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego przy przejeździe lub przewozie w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja tych kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowej. W tabeli są podane koszty dla sześciu przedziałów odległości transportowych od 5 do 50 km.
SEKOCENBUD
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
 
Strona główna » Czynniki produkcji budowlanej

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM