TiM - NET
 
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
FAQ
Import cennika Sekocenbud do programu RODOS
miejsce na tekst
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Norma PRO oraz STANDARD
Uruchamiamy program Norma ( PRO lub STANDARD) Wybieramy z MENU „Bazy
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Winbud
Aby wczytać cennik BCJ SEKOCENBUD, należy w oknie „Kreator cenników”, na zakładce „Typ cennika” wybrać opcję „Sekocenbud”.
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu ZUZIA
Uruchom program Zuzia Przejść do zakładki Cenniki Kliknij
Więcej...

PROMOCJA

 

 


 
 

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
   

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura - I kw. 2023

kategoria : Biuletyny waloryzacyjno - regionalizacyjne
producent : PROMOCJA Sp. z o.o.
ilośc wyświetleń : 32988

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR
Dodaj do koszyka
71,00 zł
Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW
Dodaj do koszyka
91,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszyka

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR zawiera:

regionalne stawki robocizny kosztorysowejregionalne wskaniki narzutów Kp, Kz i Zregionalne ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznychregionalne ceny najmu sprzętu budowlanegoregionalne rynkowe ceny robót
ziemnych i nawierzchniowych
budowlanych
instalacji elektrycznych
instalacji sanitarnych
regionalne kalkulowane ceny robót
ziemnych i nawierzchniowych
budowlanych
instalacji elektrycznych
instalacji sanitarnych
regionalne kalkulowane ceny obiektów budowlanych


Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW

zawierają zbiór informacji, dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:
czynników produkcji budowlanej,
obiektów budowlanych, inżynieryjnych, instalacyjnych i elektrycznych,
produkcji budowlanej.
Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowañ i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:
przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych
Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz uwzględnianie ryzyka inflacyjnego w wynagrodzeniach ryczałtowych przyszłych kontraktów.

Biuletyn składa się z czterech rozdziałów:
I – Prognozy zmian cen w budownictwie,
II – Informacja o zmianach cen czynników produkcji budowlanej,
III – Informacja o zmianach cen obiektów,
IV – Informacja o zmianach cen produkcji budowlanej wg GUS.

Strona główna » Biuletyny waloryzacyjno - regionalizacyjne

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM