TiM - NET
 
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
FAQ
Import cennika Sekocenbud do programu Winbud
Aby wczytać cennik BCJ SEKOCENBUD, należy w oknie „Kreator cenników”, na zakładce „Typ cennika” wybrać opcję „Sekocenbud”.
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Norma PRO oraz STANDARD
Uruchamiamy program Norma ( PRO lub STANDARD) Wybieramy z MENU „Bazy
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu ZUZIA
Uruchom program Zuzia Przejść do zakładki Cenniki Kliknij
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu RODOS
miejsce na tekst
Więcej...

PROMOCJA

 

 


 
 

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
   

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura - I kw. 2024

kategoria : Biuletyny waloryzacyjno - regionalizacyjne
producent : PROMOCJA Sp. z o.o.
ilośc wyświetleń : 33819

Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR
Dodaj do koszyka
71,00 zł
Biuletynu cen – BCR ZWW - broszura -
Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW
Dodaj do koszyka
91,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszyka

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR zawiera:

regionalne stawki robocizny kosztorysowejregionalne wskaniki narzutów Kp, Kz i Zregionalne ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznychregionalne ceny najmu sprzętu budowlanegoregionalne rynkowe ceny robót
ziemnych i nawierzchniowych
budowlanych
instalacji elektrycznych
instalacji sanitarnych
regionalne kalkulowane ceny robót
ziemnych i nawierzchniowych
budowlanych
instalacji elektrycznych
instalacji sanitarnych
regionalne kalkulowane ceny obiektów budowlanych


Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW

zawierają zbiór informacji, dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:
czynników produkcji budowlanej,
obiektów budowlanych, inżynieryjnych, instalacyjnych i elektrycznych,
produkcji budowlanej.
Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowañ i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:
przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych
Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz uwzględnianie ryzyka inflacyjnego w wynagrodzeniach ryczałtowych przyszłych kontraktów.

Biuletyn składa się z czterech rozdziałów:
I – Prognozy zmian cen w budownictwie,
II – Informacja o zmianach cen czynników produkcji budowlanej,
III – Informacja o zmianach cen obiektów,
IV – Informacja o zmianach cen produkcji budowlanej wg GUS.

Strona główna » Biuletyny waloryzacyjno - regionalizacyjne

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM